Att välja luftgevär

Skytte för jakt och nöje

Är du intresserad av skytte? Kanske har du ett starkt intresse för natur och friluftsliv och tänker ta jägarexamen, eller så är du bara intresserad av skytte i stort. Du är hur som helst inte ensam. Världen över finns det närmare 75 miljoner människor som ägnar sig åt sportskytte i olika föreningar. Då räshooter-695324_960_720knas inte alla militära förband med, dessa är trots allt någonting helt annat och det kommer inte att behandlas på den här sidan.

I Sverige finns i dagsläget någonstans kring 90 000 utövare i dryga 1000-talet lokalföreningar. Dessa ägnar sig åt olika former av sportskytte, allt från jaktskytte, banskytte och luftpistol till skytte med kulvapen. Variationen är närmast oändlig och på den här sidan hittar du som läsare kortfattade beskrivningar av de allra vanligaste varianterna av sportskytte. Din lokala klubb kanske inte har möjlighet att erbjuda alla former av skytte, men det kan ändå vara intressant att veta vad som finns.

Har du någon funktionsvariation? Oavsett om den är fysisk eller psykisk så finns det föreningar som riktar sig till personer med olika funktionsvariationer och sportskyttet både är, och har varit, oerhört framgångsrikt internationellt. Sportskytte är dessutom den enda sport där personer med funktionsvariation kan tävla i samma tävlingar som normalfungerande.

Skytte är dessutom en helt jämställd sport. Här är alla välkomna, oavsett om det gäller funktionsvariation som nämndes ovan, könstillhörighet eller ålder. Detta gör skytte helt unikt eftersom alla kan delta efter sina egna förutsättningar.

För dig som är riktigt intresserad finns kanske intresse för att skaffa vapenlicens och därmed möjligheten att äga ditt eget vapen för tävling och träning, någonting som förbättrar resultatet radikalt i jämförelse med att använda de gemensamma vapen som klubben bidrar med. Här på sidan hittar du en kort sammanfattning av tävlingsreglementet och vad detta har att säga om utrustning i samband med tävling.

Så, välkommen till sportskyttets spännande och omväxlande värld. Hoppas att du ska trivas!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *