Att börja skjuta

Det finns många anledningar till att börja skjuta. Kanske vill man lära sig skjuta inför en framtida jägarexamen, eller så uppskattar man bara sporten som sådan och de möjligheter den ger. Skyttet är en oerhört jämlik sport, där1024px-Shawn_Dulohery_in_finals_of_men's_skeet_at_2004_Summer_Olympics alla oavsett kön eller ålder kan delta. Det är också en av få sporter där handikappade kan delta i samma grenar och klasser som normalfungerande personer.

Till en början är det lämpligt att söka reda på en passande lokalförening. Detta kan göras till exempel genom att kontakta Svenska skyttesportsförbundet, som är ett samlingsförbund för alla lokala föreningar. Medlemsavgiften brukar sedan vara låg, en eller ett par hundralappar som allra mest, och de allra flesta föreningar står för utrustningen för nybörjare. Hur mycket som ingår varierar från förening till förening, det är alltid bäst att kontrollera vad som ingår innan första besöket.

Åldersgränser

Rent generellt finns det inga åldersgränser inom sportskyttet. Men gränsen brukar ändå dras vid tidig skolålder, då barn kan börja skjuta bänkskytte med luftgevär. Denna form av skytte kräver ingen särskild styrka och är en bra inskolning för barnen, där de redan från början får lära sig vikten av säkerhet och hur vapnen ska hanteras. Någon övre åldersgräns finns inte, utan alla är välkomna.

Säkerhet

Säkerheten kring skyttebanorna är var och ens eget ansvar. Alla nybörjare deltar därför i organiserade träningar tillsammans med andra och med en ledare närvarande. Både träning och tävling har bestämda rutiner som alla ska följa för att hålla säkerheten på en så hög nivå som möjligt. Som ett steg i detta har Svenska skyttesportsförbundet också infört det så kallade skyttekortet.

Skyttekortet

Skyttar hanterar ständigt potentiellt dödliga vapen i sitt sportutövande, och därför har sportskytteförbundet infört en obligatorisk utbildning för samtliga utövare. Det åligger de olika föreningarna att själva utbilda sina medlemmar med jämna mellanrum. Detta sker oftast i form av studiecirklar. Alla över 15 år måste vara innehavare av skyttekortet för att få skjuta utanför sin egen klubb.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *