Krav på utrustning vid tävling

Även om sportskyttet har låga krav på den utrustning som används vid träning, så finns det förstås, som inom alla andra sporter, krav på vad som får och inte får användas vid tävling. Här kommer inget nämnas om vapnen som sådana, eftersom de reglerna varierar mycket beroende på vapentyp, utan enbart om övrig utrustning.

Hörselskydd

Hörselskydd ska användas av alla som vistas i skyttehallen i samband med tävling och träning. Detta gäller även vid tävling i luftskytte, men då behöver bara de personer som vistas närmast skytten bära hörselskydd. Observera även att kåpor med inbyggd radio är förbjudna i samband med tävling. Dock tillåter man kåpor med aktiv volymkontroll.

Klädseldownload

Det är inte tillåtet att använda kläder som är tänkta till hjälp vid skjutningen. Däremot får man bära kläder som har mjuk stoppning, eller mjuka förstärkningar, som fungerar som skydd vid skjutningen. Skytten får även bära lösa armbågsskydd om det behövs. Det är också tillåtet att ha ett så kallat remstopp på jackan på den sida som gevärets rem hänger, för att förhindra att den glider av axeln.

Handskar får användas av skytten även vid tävling. Men dessa får inte vara utformade för att ge stöd och hjälp vid skjutning. Det är även tillåtet att använda mössor och kepsar med skärm, även så kallade skygglappar som används för att hjälpa skytten att sortera bort rörelser i ögonvrån.

Övrig utrustning

Det är inte tillåtet med några elektroniska hjälpmedel vid fältskytte. Skytten får inte ha någon mobiltelefon med sig, men det är tillåtet att bära en klocka och en elektronisk vindmätare, under förutsättning att dessa inte har några ytterligare funktioner.

Det är tillåtet med så kallade skjutmattor, så länge de är mindre än 5 cm tjocka och har en storlek på 50×80 cm. I liggande fältskytte är det tillåtet att använda liggunderlag, så länge maxtjockleken inte är mer än 5 cm vid armbågarna. I veteranklasser, 55 år och uppåt, är det också tillåtet att använda pall i klasser som innefattar knästående, utan några särskilda tillstånd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *