Skaffa vapenlicens – vad gäller?

De flesta skyttar hanterar potentiellt dödliga vapen under sitt sportutövande och därför är säkerheten alltid oerhört viktig. Den skytt som använder skytteklubbens vapen för tävling och träning behöver inte någon vapenlicens. De flesta luftgevär är också befriade från licens precis som pilbåge. Övriga skjutvapen är licenspliktiga. Hur många vapen som en person får äga regleras av licensen och beror på vilken typ av vapen det gäller.2014_Warrior_Games_Shooting_Competition_141003-A-YZ394-001

Att skaffa licens

Den som vill ha en vapenlicens måste vända sig till polismyndigheten i det område där man bor. I samband med att man lämnar sin ansökan om vapenlicens måste man också betala in sin licensavgift. I de allra flesta fall krävs dessutom att sökanden har fyllt 18 år innan ansökan. Det finns undantag för yngre åldrar men dessa är ganska ovanliga.

Licens för målskjutning

Den som ansöker om licens för målskjutning måste vara medlem i en godkänd skytteförening. Föreningen måste dessutom ägna sig åt skytte med den typ av vapen som man ansöker för. Det vill säga, om den som ansöker vill ha licens för pistol måste denne också vara medlem i en förening som ägnar sig åt pistolskytte. Ansökaren måste dessutom ha varit medlem i klubben under minst ett halvår.

Jaktskyttelicens

En jaktskyttelicens krävs för att kunna jaga. Grundkravet är förstås att den som ansöker om licensen har en jägarexamen och att denne i övrigt är ostraffad. Ansökaren får alltså inte ha blivit dömd för någon grövre brottslighet. Den som innehar jaktskyttelicens har rätt att äga upp till fyra vapen som används för jakt.

Återkallande av licens

En utfärdad vapenlicens kan återkallas om polismyndigheten anser att personen i fråga inte är lämplig att inneha vapen. Detta kan bli aktuellt i samband med grövre brottslighet men även i samband med olika former av sjukdomar som till exempel demens. När det gäller sjukdomar som gör en person olämplig som vapeninnehavare så är det alltid en läkare som gör anmälan till polismyndigheten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *