Sportskyttets olika grenar

Sportskyttet innefattar många olika grenar, vilket innebär att det finns någonting för de flesta. Allt från bänkskytte med luftgevär för de allra yngsta, till viltmål som kanske främst utövas av jägare, men som faktiskt även är en egen tävlingsgren. Här kan alla deltaga, oavsett funktionsvariation, kön eller ålder.

Gevärweapon-1038958_960_720

Inom gevärsskyttet är variationen som allra störst. Det finns till att börja med flera olika sorters gevär som luftgevär, hagel och kula som skjuts på avstånd från 10 meter till över 300 meter. Dessutom kan man skjuta liggande, sittande eller stående och med eller utan stöd. Sporten kan även utövas på bana eller i fält.

Pistol

När det gäller variation kommer pistolskyttet på god andraplats efter gevär. Även här finns ett brett urval av grenar och den främsta skillnaden mot gevärsskyttet är att pistolskytten bara har en viss tid på sig för att skjuta på målet. Skytten kan välja mellan att använda luftpistol, krutpistol eller revolver. Dessa skjuts antingen sittande eller stående.

Lerduva

Lerduveskytte är en snabb sport som från början användes som träning för de som senare skulle skjuta fågel. Här gäller det att pricka lerduvor som slungas genom luften. Även inom lerduveskyttet finns ett flertal grenar, men urvalet är något mer begränsat än vad det är inom till exempel gevärsskytte eller pistolskytte. Lerduva skjuts alltid utomhus på särskilda planer, och det vapen som används är alltid hagelgevär. Inom gruppen lerduveskytte återfinns även grenen Field target, där deltagarna skjuter luftgevär på metallmål ute i terrängen.

Viltmål

Viltmål är jägarnas huvudgren, eftersom denna ger träning inför kommande jakter. I denna form av skytte skjuter man mot rörligt mål, antingen på en bana eller ute i terrängen. Viltmål kan utövas som luftgevärsskytte, i grenen running target och som utomhusskytte på avstånd från 50 till 80 meter. Inom viltmål återfinns även kombinationsgrenar som även innehåller exempelvis lerduveskytte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *